Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplamalı Helezon Konveyor Yaprağı

Fiyat 100 TL
İlan No 583
İlan Tarihi 26 Kasım 2015
Ülke Türkiye
Şehir İstanbul (Avrupa)

İlk defa Arşimet tarafından 2200 yıl önce düşünülmüş en eski mekanik cihazlardan biri olan helezon konveyörler özellikle yığın malzemelerin aktarılmasında önemli bir yere sahiptir.
Helezon konveyorlerin başlıca kullanım yerleri

Toz toplama sistemlerinde
Un,şeker gibi hijyenik olarak taşınması gereken gıda malzemelerinde
Kiyasal malzemelerin taşımasında
Belirli oranlarda karıştırılması gereken malzemelerin aktarılmasında.
Belirli dozajlarda besleme yapılması gereken yerlerde kullanılırlar.
Helezonlar modüler bir yapıda olup genellikle aşağıdaki elemanlardan oluşur. Bunlar;

1.Helezon
2.Helezon yatağı (Çoğunlukla yatak olarak boru kullanılır)
3.Giriş oluğu
4.Çıkış oluğu
5.Alın kapağı, yatağı
6.Askı yatağı (Helezon boyu çapına göre çok uzun ise kullanılır)
7.Üst kapak (Boru yataklarda gerek yoktur)
8.Ayaklar
9.Kaplin. salmastra vs.


AVANTAJLARI

Kompakt yapıdadırlar
Modüler olarak imal edilebilirler
Kolay monte demonte edilirler
Yüksek sıcaklıklardaki malzemeleri aktarabilirler
DEZAVANTAJLARI

İri taneli ve kırılmadan aktarılması gereken malzemelerin taşınmasına uygun değillerdir.
Aktarma mesafeleri sınırlıdır (Max 50 metre)
Çok uzun mesafelerde veya doğrusal olmayan istikametlerde malzeme taşınacaksa helezon konveyörler birbirine aktarma yapılarak taşıma yapabilirler.
Çok aşındırıcı malzemeler taşınamaz
Enerji tüketimleri fazladır.
Yüksek kapasitelerde taşımaya uygun değillerdir.
HELEZON KONVEYÖRÜN YAPISI

Helezon konveyorlerde ana unsur bir mile sarılı olarak taşımayı yapan helezondur. Helezon mili baş ve sondan helezon gövdesine yataklanmıştır. Eğer helezon boyu çok uzunsa aralıklarla askı yataklarına alınması gerekir. Bir helezonda askı yataklarının bulunması verimi oldukça düşürdüğü, helezonlarda tıkanmalara neden olduğu için askı yatağı kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Helezonlar taşımanın özelliğine göre çok farklı yapılarda imal edilebilirler Bu farklılıklar

Sabit hatveli helezonlar
Artan hatveli helezonlar
Konik milli helezonlar
Milsiz helezonlar (Bkz. resim)
Çok yollu helezonlar (Bkz. resim)
Kauçuk kanatlı helezonlar
Olarak tanımlanabilirler.

Eğer bir helezon konveyöre birden fazla noktadan malzeme beslemesi yapılıyorsa malzemenin sıkışmaması için Artan hatveli helezonlar kullanılmalıdır. Konveyorun hatvesi akış yönüne göre arka tarafta daha az olduğu için arkadan gelen malzemenin akış hızı düşük, ön taraflarda ise daha büyük hatve nedeni ile akış hızı yüksek olduğundan arkadan malzeme gelmeden ön taraftaki malzeme daha hızlı boşalmış olacağı için malzemenin sıkışması önlenmiş olur.

HELEZON BESLEYİCİLER

Helezon besleyiciler belli zamanlarda ve belli miktarlarda (dozajlama) malzeme beslemesi yapılacak ise kullanılırlar. Helezon besleyicilerin helezon konveyörlerden en büyük farkı malzemeyi 100% doluluk oranları ile taşımalarıdır. Konveyorlerde ise doluluk oranı taşınacak malzemeye göre 15%-45% arasında değişir.

Helezon besleyiciler de en önemli husus kapasitenin değişken olmamasıdır. bu nedenle özellikle bunkere tüm boy bağlanan besleyicilerde konik milli ve değişken adımlı helezonlar kullanılması gerekir.

Besleyicilerde sabit kapasite için deneysel olarak tespit edilen helezon boyutları helezon dış çapı cinsinden Şekil 5 de verilmiş bulunmaktadır. 300 mm helezon dış çapı olan bir besleyicinin sabit kapasite çalışmasını sağlayacak ölçüler ise Şekil 1 de belirtilmiştir.

HELEZON MİKSERLER

Helezon mikserlerde helezon farklı bunkerlerdeki farklı malzemeleri her bunkerin altındaki ayarlı kapaklar vasıtası ile alır(Bkz. şekil 2) Bunlarda da malzeme sıkışmasını önlemek için değişken adımlı helezon kanatları kullanılır.

HELEZON KONVEYÖRLERİN DİZAYNI

Helezon konveyörde üç önemli dizayn unsuru vardır. Bunlar

Helezon konveyörlerin kapasitesi
Helezon konveyörün güç gereksininmi
Helezon kanatlarının imalata yönelik açınımlarının çizilmesi.
1. HELEZON KONVEYORUN KAPASİTE HESABI

Taşıma kapasitesi(Ton/saat)= Özgül ağırlık(Ton/m3)* Helezon kesit alanı(m2)*Aktarma hızı(m/dak)*60

Q= 60* ?* k* ? * A* V

Q= 60* ?* k* ? * (? (D2-d2)/ 4)* (S*N)

Helezon kapasitesini belirleyen ana faktörler helezon devri N(rpm) ve çapı (D) değerleridir.

HELEZON DEVRİ (N) SEÇİMİ

Ağır malzemelerin taşınmasında devir 50 (rpm) i geçmemeliDİR.
Hafif malzemelerin taşınmasında helezon devri 150(rpm) i geçmemelidir.
Taşınan malzemelerin özgül ağırlğı, aşındırma özelliği, helezon çapı arttıkça helzon devri (N) daha düşük tutulmalıdır.
HELZON ÇAPI (D) SEÇİMİ

Taşınacak malzemenin granül büyüklüğü homojen ise Helezon çapı D en büyük granül parça büyüklüğünden 12 kat fazla olabilir.
Taşınacak malzeme granül büyüklüğü değişken (heterojen) ise helezon çapı D en büyük granül parça büyüklüğünden sadece 4 kat büyük seçilmelidir
2. HELEZON KONVEYÖRÜN GÜÇ HESABI

Helezon konveyörün güç hesabına tesir eden bir çok faktör bulunmaktadır. Ancak en önemli faktörler aşağıda belirtilenlerdir. Bunlar

P1= Helezon konveyorun boş iken çalıştırılmasına yetecek güç
P2= Helezon konveyorun malzemeyi yatayda taşımasına yetecek güç
P3= Helezon konveyor eğimli ise malzemeyi yükseltmeye yetecek güçP= P1+P2+P3

P1= D*L/20
P2= µ*Q*L / 367
P3=Q*H/367

Bu faktörlerin toplamı ile toplam güç gereksimi elde edilir.3. HELEZON KONVEYORUN KANAT AÇINIM HESABI

Helezon konveyor kanatlarının bir hatvelik kısmı genellikle sacdan kesilir ve mil üzerinde iki kenarı arasındaki mesafe hatve ölçüsüne gelinceye kadar çekilerek mil çevresine kaynak edilir. Mil üzerinde kaç hatve varsa o sayıda kanat kesilerek önce kaynak edilen hatve kanadının kenarına kaynak edilir ve aynı şekilde hatve boyuna çektirilerek mile helezonik şekilde kaynak edilirler.